Lehrveranstaltungen im SoSe 2022

Bachelor

Kursname Termin Raum Dozent Modul
S Qualitative Datenerhebung Mo 12-14 GD 1/236a Seifert DatAn
V Methoden der qualitativen empirischen Sozialforschung Mo 10-12 HGD 20 Scheytt MethEmp

Master

Kursname Termin Raum Dozent Modul
S Erhebung qualitativer Interviews Mo 14-16 GD 2/156 Seifert QMS